disclaimer

Via deze site kunnen aanbieders hun laagste prijs garantie promoten.

De makers van www.altijddelaagsteprijs.nl hebben geen enkele verbintenissen met de aanbieders vermeld op deze site. Wij aanvaarden dan ook op geen enkele aansprakelijkheid inzake de afgegeven prijsgaranties.

Voor geschillen kunt u zich wenden tot de desbetreffende aanbieders of consumentenorganisaties zoals bijvoorbeeld de Consumentenbond of Tros Radar. Altijddelaagste prijs is geen bemiddelaar of partij in ontstane geschillen.

Uiteraard hebben wij ons uiterste best gedaan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk op onze website te plaatsen. Onze website is echter dermate dynamisch dat type- en drukfouten kunnen voor komen. Vandaar dat alle informatie onder voorbehoud van type- en drukfouten is. ‘altijddelaagsteprijs’ besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter toch nog voorkomen.

‘altijddelaagsteprijs’ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Indien u vragen of opmerkingen over het bovenstaande heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons algemene mailadres.

Op deze site wordt gebruik gemaakt van Google Adsense advertenties en advertenties van tradetracker en daisycon